Konference, semináře

Program besed - Odborné společnosti letecké

PROGRAM - 1. pololetí 2012

19.1. Ing. LACINA Vladimír
pilot horkovzdušných balónů
Současná česká vzduchoplavba
16.2. PHDr. IAAM SÝKORA Jaroslav
pilot a vědecký pracovník
MARS 500 a krizové situace za letu
15.3. Ing. Nohel Vítězslav
stíhací pilot
Jak se létá MiG-23 nadzvukem
19.4. Ing. SCHÜTZNER Miroslav
zkušební pilot
Zkušební létání
17.5. BARTÁČEK Jaroslav
technik RL
Nehody v československém letectvu od roku 1945
21.6. MATĚJÍČEK Luděk
předseda UL klubu, letecký historik
Letecká továrna a základna Cheb za druhé světové války

BESEDY SE KONAJÍ VŽDY VE ČTVRTEK od 17:00 hodin V PROSTORÁCH DOPRAVNÍ FAKULTY ČVUT Albertov Horská 3,128 00 Praha 2,. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

SPOJENÍ ZE STŘEDU MĚSTA PRAHY

 • METRO B STANICE KARLOVO NÁMĚSTÍ PŘESTUP na TRAM linka 18 nebo 24 do zast. ALBERTOV
 • METRO A STANICE MŮSTEK PŘESTUP na TRAM linka 24 do zast. ALBERTOV
 • METRO C STANICE I.P.PAVLOVA PŘESTUP na TRAM 4, 10, 16 do zast MORÁŇ PŘESTUP na TRAM linka 18 nebo 24 do zast. ALBERTOV

ZMĚNY PROGRAMU JSOU VYHRAZENY!

Garantem besed je Jiří Barda a Ivan Šípek.
Ivan ŠÍPEK předseda Jiří BARDA
kontakt: 227 010 291,
733 595 574
606 450 704

TERMÍNY PRO 2.POLOLETÍ: 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

!!! POZOR – změna místa konání !!!

Ne Hotel Duo ale Dopravní fakulta ČVUT na Albertově, Horská 3, Praha 2

Kompletní informace - MS Word

VIENNA-TEC 2010 – čeká na české a slovenské odborné návštěvníky ve Vídni od 12. do 15. října 2010

Už zanedlouho se otevřou brány mezinárodního průmyslového odborného veletrhu VIENNA-TEC, který se koná jednou za 2 roky a který nabízí možnost zhlédnout na jednom místě pod jednou střechou šest odborných průmyslových veletrhů AUTOMATION AUSTRIA (automatizace), ENERGY-TEC (energie), IE (průmyslová elektronika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECHNIK (měřící a regulační technika) a SCHWEISSEN/JOIN-EX (svařování). Důležité technické novinky najdete na http://www.vienna-tec.at/highlights/index.html

Na tento mezinárodní veletrh se chystají různé delegace ze států střední a východní Evropy, včetně Maďarska, Ruské federace, Ukrajiny, Slovenska a České republiky, např. členové Asociace strojních inženýrů z Prahy, Slovenská svářečská společnost nebo Slovenská asociace strojních inženýrů z Bratislavy, jejichž návštěvníci budou především strojaři, kteří budou zastoupeni ze všech oborů, které VIENNA-TEC nabízí.

Rádi bychom Vás upozornili na možnost návštěvy tohoto veletrhu dne 12. 10. 2010 autobusy z Brna, Českých Budějovic, Třebíče, Bratislavy a také z maďarského Györu společně s těmito delegacemi. Účast pro odborné návštěvníky po předchozí registraci je bezplatná. Kvůli omezenému počtu míst na těchto VIP zájezdech zasílejte závazné přihlášky již nyní na emailovou adresu vienna-tec@sp.cz.

VIENNA-TEC je největší rakouskou platformou pro mezinárodní kontakty v oboru průmyslu pro celý region střední a východní Evropy. Tuto skutečnost potvrzuje také účast českých firem, která je tento rok silnější. Kromě společného stánku českých firem, zajišťovaného firmou Czechtrade, budou vystavovat na stánku Eurokontakt česká média a mnohé další firmy. Na samostatných stáncích vystavují české firmy REFIMA s.r.o. nebo ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Také účast slovenských firem je nejsilnější za celou historii VIENNA-TECu. Kolektivní prezentaci slovenských firem zajišťuje Ministerstvo hospodárstva Slovenské republiky ve spolupráci s hospodářskou komorou v Trenčíně. Spoluvystavovat budou firmy HM TRANSTECH spol. s r.o., NES s.r.o., SELOS s.r.o., AQUASTYL Slovakia s.r.o. a PEDRAZOLI Galanta. Velkou expozici také nabízí slovenská firma BOST a. s. z Trenčína.

Tento rok také posiluje expozice firem z Běloruska na společném stánku Ministerstva průmyslu Běloruské republiky a expozice speciální ekonomické zóny Grodno na stánku Eurokontakt. Poprvé se očekává i účast průmyslových firem z Ukrajiny.

Organizacím, institucím, obchodním komorám, asociacím a podnikatelským subjektům z oboru rozvoje podnikání v průmyslu nabízíme i další speciální formy účasti na veletrhu VIENNA-TEC:

 • možnost katalogové prezentace na stánku Eurokontakt
 • možnost katalogové prezentace s osobní účastí na stánku Eurokontakt
 • oslovení vystavovatelů – potenciálních obchodních partnerů vytipovaných společností Schwarz & Partner
 • umístění reklamních materiálů v salonku CEE-VIP Lounge

(Ceny za výše uvedené prezentace zašleme zájemcům na vyžádání).

VIENNA-TEC 2010 nabízí rozmanitý program pro odborníky ze zemí střední a východní Evropy a EURASIA. 12. 10. 2010 proběhne Den odborných návštěvníků z těchto regionů. VIENNA-TEC se stává místem setkání a obchodních kontaktů různých zemí z regionu nejen střední, ale i východní Evropy.

V tento den máte možnost zúčastnit se zdarma kooperační burzy, kterou připravuje Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se společností FFG a s podporou Schwarz & Partner CEE Promotion.

V České republice a na Slovensku mohou odborníci získat čestné VIP pozvánky u mediálních partnerů projektu VIENNA-TEC 2010, u řady regionálních hospodářských komor, asociací a svazů.

Zvlášť chceme upozornit na možnost prezentace Vaší firmy v německém vydání speciálního čísla časopisu mezinárodních obchodních kontaktů EUROKONTAKT – TRH, TECHNOLOGIE A PRŮMYSL, který vyjde koncem září v nákladu 3 000 ks a bude distribuován především na mezinárodních veletrzích skupiny VIENNA-TEC v Rakousku. V tomto speciálním čísle Vám nabízíme prezentaci formou inzerce nebo PR článku za zvýhodněné ceny.

Pro veškeré další dotazy kontaktujte oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a Slovensko:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Ing. Romana Svátková, +420 604 243 010
Lenka Kotllárová, tel.: +420 558 711 741, m: +420 728 404 471
Email: veletrhy@sp.cz, vienna-tec@spcee.eu, viennatec@centrum.cz

www.sp.cz

Referáty z konferencí

Klub ASI – Turbostroje – Plzeň zašle zájemcům CD ROM s referáty všech konferencí pořádaných v letech 2005, 2006, 2007 a 2008.
Cena: 900,- Kč
Kontakt Dr. Ing. Jaroslav Synáč, e-mail jaroslav.synac@skoda.cz, tel. 378 185 906
Číslo účtu ASI – Turbostroje Plzeň: 155445581/ 0300

Mezinárodní konference experimentální mechaniky DANUBIA 2008 se koná ve dnech 24. - 27. září 2008 v Českých Budějovicích

25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

Ve dnech 24. – 27. září t. r. se bude konat 25th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Česká republika byla pověřena konáním této mezinárodní konference, kam se sjíždějí odborníci prakticky z celého světa, na základě dobrých zkušeností mezinárodního výboru DAS s předchozími třemi - v r. 1987 (Plzeň), 1993 (Měřín na Slapech) a 2000 (Praha). Za místo konání letošní, a navíc výroční pětadvacáté, konference byly vybrány České Budějovice, kterým po stránce odborné i společenské budou sekundovat Český Krumlov a temelínská ETE.

Konference je zaměřena především na nové přístupy metodické a aplikační v následujících oborech: experimentální metody v mechanice tuhého a poddajného prostředí a těles, měřící a vyhodnocovací techniky, vztahu experimentu a simulačních výpočtů, otázkám únavy, spolehlivosti a bezpečnosti provozu, experimentální biomechanice, experimentům v širším oboru mechaniky, tj. proudění a termomechanice a praktickým aplikacím.

Bližší údaje – viz anglická verze webu A.S.I.

Parní turbíny a jiné turbostroje

24. a 25. září 2008 v Plzni

Klub ASI –TURBOSTROJE - PLZEŇ a ŠKODA POWER a.s., ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, FST, KKE pořádají 24. a 25. září 2008 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, konferenci Parní turbíny a jiné turbostroje 2008.

Na konferenci budou prezentovány a diskutovány výsledky řešení aktuálních problémů parních turbín a jiných turbostrojů. Předpokládá se účast odborníků z výzkumných pracovišť, z výrobních závodů a energetických provozů.

Konference je připravována jako dvoudenní s následujícím tématickým zaměřením:

 1. koncepce parních turbín a jiných turbostrojů a jejich aplikace
 2. aerodynamika a termodynamika
 3. provoz a spolehlivost
 4. výsledky výzkumných úkolů
 5. vibrace a dynamická namáhání

Přihlášky k účasti spolu s přihláškou na společenský večer zašlete na adresu sekretariátu konference nejpozději do 30. dubna 2008. Pokud nabízíte příspěvek, zašlete současně s přihláškou i jeho stručný souhrn (cca 10 řádek textu). Informaci, zda byl Váš příspěvek přijat do programu konference obdržíte do 31. května 2008. Příspěvky na uvedená témata bude možné přednést v čase vyhrazeném pro jednu přednášku (15 min + 5 min pro diskusi).

Předběžný program konference

Středa 24. září 2008
9:50 Zahájení konference
Předseda:
Šťastný M.
10:00 Ubrá O.:
Metody a technické prostředky zachycování a ukládání CO2 ze spalování fosilních paliv
11:00 Veselý S.:
Parní turbíny pro kombinovanou výrobu elektrické energie tepla a chladu
11:20 - 11:40 Přestávka
Předseda:
Cyrus V.
11:40 Šťastný M., Hanus D., Hrdina Z., Kučera J., Polanský J.:
IGCC for Brown Coals
12:00 Babák M.:
Natural gas Expansion Turbine Rotor Subsynchronous Vibrations and CFD Benefit
12:20 Šimka Z., Synáč J., Tetiva A., Rudas B., Jůza Z., Macálka A.:
3D lopatky pro stupně NT dílů
12:40 - 14:30 Přestávka na oběd
Předseda:
Kolovratník.
14:30 Cyrus V.:
Aerodynamické vlastnosti osových stupňů pro ventilátory nových uhelných elektráren
14:50 Oldřich J., Kosprdová J.:
Vývoj radiálních kompresorových stupňů v ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
15:10 Milčák P., Hoznedl M.:
Testování turbínového stupně s prostorově tvarovanými lopatkami
15:30 - 15:50 Přestávka
Předseda:
Polanský J.
15:50 Kolovratník M., Bartoš O.:
Měření sekundárních kapek v parních turbínách
16:10 Jurenka J., Kubák J., Tuček A., Turinský M.:
Vliv výrobních nepřesností a frekvenčního rozladění lopatek parní turbíny na napjatost v zámcích lopatek
16:30 Bednář L., Tajč L.:
Vliv ochranného síta na proudění v regulačních ventilech
16:50 - 17:10 Společná diskuse
Čtvrtek 25. září 2008
9:50 Zahájení druhého dne konference
Předseda:
Půst L.
10:00 kočárník P.:
Optimalizace tvaru průtočného kanálu v přechodovém dílu
10:20 Měšťánek P.:
Životnost stromečkového závěsu NT lopatky
10:40 Hyrát J., Chmelíček M.:
Dynamické chování rotujícího kroužku
11:00 - 11:20 Přestávka
Předseda:
Duchek K.
11:20 Půst L., Horáček J., Veselý J., Radolfová A.:
Kmitání modelu lopatek se třením
11:40 Vaněk F., Pešek L., Procházka P., Cibulka J., Vaněk P.:
Buzení rezonančního kmitání lopatek oběžných kol magnetickým polem
12:00 Turinský M., Synáč J., Kubín Z., Míšek T.:
Experimentální měření statických a dynamických charakteristik lopatky 48“ na Campbellově stroji
12:20 Závěr konference

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Karel Duchek
ředitel pro Rozvoj
ŠKODA POWER a.s.

Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
předseda klubu
ASI-TURBOSTROJE-PLZEŇ

Doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
vedoucí KKE
ZČU, FST

 • Pozvánka, kompletní informace - PDF
 • Přihláška na konferenci - PDF
 • Matrice příspěvku - pokyny - PDF
 • Šablona příspěvku - MS Word, OpenOffice.org

Seminář: Novinky tenzometrické techniky

Seminář se koná ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 9.30 v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 - Dejvice.

Program:

 • Zahájení – Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
 • Úvod, organizační záležitosti - Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
 • Obecné zásady použití tenzometrů – Doc. Ing. Miloš Vlk, CSc
 • Novinky tenzometrické techniky a jejích prostředků se zaměřením na sledování technologických procesů – Ing. Jiří Klement, Ing. Petr Wasgestian, Bc. Pavel Křížek
 • Závěr

Seminář je určen především pro zaměstnance a studenty všech tří stupňů VŠ, pracovníky AV ČR a dalších podniků z celé ČR. Ze semináře nebude vydán písemný materiál. Ke každému bloku přednášek bude přiřazen určitý čas pro otázky, připomínky a diskusi. Seminář je časově rozdělen do čtyř bloků s dvěma krátkými přestávkami na občerstvení. Na oběd v menze či jiném zařízení podle volby každého účastníka bude vyhrazena 1 hodina (12.30 - 13.30). Konec semináře se předpokládá v 15.30.

Podrobnější informace naleznete na pozvánce (PDF, 84 kB).

Semináře : Experimentální mechanika - 2007

V r. 2007 bude naše Asociace pokračovat v organizování jednodenních seminářů z oblasti experimentální mechaniky. Tím chce zajistit pro naše členy i širší technickou veřejnost dostupnost nejnovějších přístupů, metod a postupů.

Semináře se budou konat ve spolupráci Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze, Odboru pružnosti a pevnosti a Odborné skupiny pro experimentální analýzu napětí České společnosti pro mechaniku. Na prvních dvou seminářích vystoupí zástupci firem spolu s pracovníky FSI s prezentací měřících zařízení a praktických aplikací. Třetí seminář bude pokračováním z oblasti zbytkových napětí a bude na něm přednesena řada kratších příspěvků z různých pracovišť.

Všechny semináře se budou konat v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

 • V březnu je plánován ve spolupráci s firmou PREDITEST seminář „Prostředky pro ultrazvuková a emisní měření stavu napjatosti a porušování konstrukcí“. Jeho náplní bude přehled nedestruktivních způsobů vyšetřování stavu napjatosti a integrity součástí a konstrukcí, přehled aplikací, praktické ukázky. Přednášející bude Ing. Václav Svoboda.
 • V dubnu se bude konat ve spolupráci s firmou HBP - Ing. Ivan Wasgestian seminář „Přehled novinek v tenzometrické technice“, věnovaný novinkám v tenzometrické technice užívané při vyšetřování stavu napjatosti v součástech a konstrukcích a v aplikacích, spolu s přehledem aplikací a s praktickými ukázkami.
 • Poslední seminář v říjnu „Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na integritu a životnost součástí a konstrukcí“ (4. část) je pokračováním předchozích tří z let 2004 a 2005 a úzce na ně navazuje. Bude věnován nedestruktivním způsobům vyšetřování, dále semidestruktivní metodě ring core (u nás novinka) a novinkám v celém oboru.

Bližší data budou uveřejněna na web stránce nebo na tel. čísle sekretariátu či u garanta akcí prof. Holého (stanislav.holy@fs.cvut.cz), u něhož se, prosím, přihlašte k účasti, na kterou se těšíme.

Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
ČVUT v Praze, FS U 12 105
garant akcí