Klub Česká Třebová

Adresa:

Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.
DP DFJP UPa Česká Třebová
Nádražní 547
560 02 Česká Třebová
  • Tel: +420 466 037 429
  • E-mail: jaromir.zelenka@upce.cz

O klubu

Klub A.S.I. Česká Třebová je ustaven na Dislokovaném pracovišti DFJP UPa (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice) v České Třebové.

Pracoviště tvoří kmenové zázemí pro obor Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla. Předsedou klubu A.S.I. je doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. Hospodářem klubu je Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

Zpráva o činnosti ASI-klubu Česká Třebová

Zaměření aktivit ASI-klubu Česká Třebová vyplývá z toho, že klub je součástí vysokoškolského pracoviště. Shromážděné finanční prostředky jsou cíleně používány pro podporu studentů, doktorandů a pracovníků Dislokovaného pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zaměření tohoto pracoviště je na oblast kolejových vozidel, na jejich konstrukční a provozní problémy a vyznačuje se úzkou spoluprací s praxí.

Finanční prostředky jsou získávány z řešení vědecko-technických zakázek pro železniční průmysl. V tomto roce jsou řešeny úlohy pro DT Výhybkárnu a strojírnu Prostějov, pro Škodu Transportation Plzeň, se kterou máme dlouhodobou a úzkou spolupráci, dále jsou řešeny společné úkoly s Výzkumným ústavem železničním a dalšími subjekty. Byly prováděny rovněž překlady odborných norem na zakázku pro Český normalizační institut.

Prostředky jsou využívány v tomto roce konkrétně na podporu mobility studentů v rámci exkurzí a odborných akcí, nákup odborné literatury, zprostředkování odborné výuky angličtiny externím lektorem, podpora v oblasti materiálních potřeb v oblasti výpočetní techniky, software a jiného vybavení a v neposlední řadě jako každý rok klub poskytne finanční dar stacionáři pro postižené.

Na přelomu roku 2008/2009 se začne klub intenzivně podílet na přípravě mezinárodní konference Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, což je prestižní konference která má tradici již několik desetiletí a která bývá střídavě organizována naší fakultou a Žilinskou univerzitou.