Česká hlava

Prof. Miroslav Šťastný – laureát soutěže Česká hlava 2008

Národní cena vlády - Česká hlava ČR

Národní cenu vlády ČR získal letos prof. Ing. Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Profesor Hobza se věnuje výpočetní a teoretické chemii a mezinárodní uznání sklidil jako objevitel nepravé vodíkové vazby.

Invence, cena Škody Auto a.s.

Cenu Invence, cena Škody Auto a. s. získal prof. Ing. Miroslav Šťastný, který významně přispěl ke spuštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, když odhalil a posléze i odstranil chvění v potrubí sekundárního okruhu parní turbíny.

Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.

Rodák z Bělé pod Bezdězem prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc. absolvoval České vysoké učení technické, Fakultu strojní. Od roku 1970 vedl řadu let Oddělení výzkumu proudění v tehdejším závodě ŠKODA – Turbíny, kde se podílel na vývoji parních turbín různých typů. Šlo zejména o zdokonalování turbín tak, aby mohl růst jejich výkon z 55 MW až na 1000 MW a jejich účinnost z 83 na téměř 92 procent.

Na cenu Česká hlava v kategorii Invence byl profesor Šťastný nominován za úspěšné vyřešení problémů parní turbíny prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Při uvádění tohoto zařízení do provozu v roce 2001 byly při nízkých výkonech turbíny zaznamenány vysokofrekvenční vibrace na vysokotlakém potrubí v sekundárním okruhu bloku. Tento závažný nedostatek zařízení, které bylo zároveň prototypem, přitom ohrožoval uvedení elektrárny do trvalého provozu. Dodavatelem nejaderné části prvního temelínského bloku byla společnost Škoda Power, která na vyřešení tohoto problému spolu s provozovatelem elektrárny, společností ČEZ, sestavila tým odborníků v čele s profesorem Šťastným.

Po důkladné analýze problému dospěl profesor Šťastný k závěru, že nežádoucí vibrace způsobuje nevhodná struktura proudění páry v regulačních ventilech, a navrhl konstrukční změnu těchto ventilů a následnou rekonstrukci celé jejich průtočné části. Úpravy vedly ke stabilizaci proudění páry tak, že již nedocházelo k nežádoucímu pulzujícímu proudění a významně se snížily nejen vibrace, ale také hlučnost zařízení. Následný dvouletý zkušební provoz prvního bloku temelínské elektrárny dostatečně prověřil, že navržené řešení bylo správné. Návrhy profesora Šťastného byly využity i při budování druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.

V současné době pracuje profesor Šťastný s odborníky z ČVUT na řešení výzkumu nové generace turbostrojů pro moderní elektrárny s vysokým využitím hnědého uhlí. Se společností ČEZ také spolupracuje na řešení problému optimalizace provozu parních turbín ve stávajících elektrárnách v České republice.

Profesor Šťastný se věnuje i činnosti pedagogické. Pro ČVUT zpracoval odborné texty Paroplynová zařízení pro elektrárny a teplárny a pod stejným názvem vedl i na této škole přednášky. V současné době přednáší studentům Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni předmět Průmyslová aerodynamika. Kromě toho je také školitelem zdejších doktorandů.

V roce 1998 byl jmenován na Fakultě strojní ČVUT profesorem v oboru Energetické stroje a zařízení. Dlouhodobě se věnuje propagaci a popularizaci oboru, kterému zasvětil svůj profesní život, jak v České společnosti pro mechaniku, tak zejména v Asociaci strojních inženýrů.

(převzato z webu www.ceskahlava.cz)

Záběry z předávání cen Česká hlava 2008 – cena Invence – Prof. Šťastný

Prof. Šťastný Prof. Šťastný