Výbor A.S.I. v roce 2021

 

Předseda výboru:

 • Ing. Lubomír Junek, PhD.

Tajemník výboru:

 • Ing. Ernest Ištvánfy

Členové celkem:

 • Ing. Jan Brodský
 • Ing. Jaroslav Brom
 • Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc.
 • Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
 • Ing. Ernest Ištvánfy, MBA
 • Ing. Lubomír Junek, PhD.
 • Ing. Jaroslav Macoun
 • Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
 • Ing. Miroslava Poskočilová
 • Ing. Ivan Šebesta
 • Ing. David Turoň
 • Doc. Ing. Jaroslav Volčík, CSc.