Informace ze 43. zasedání senátu ASI v Benešově

Toto zasedání senátu se konalo 11. 5. 2018 ve firmě BAEST Benešov na pozvání majitelů firmy, GŘ Františka Kulovaného jr. a zakladatele F. Kulovaného. Firmu BAEST jsme poznali jako moderní výrobní a obchodní podnik, se širokým výrobním programem, zaměřeným na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení pro stavebnictví, strojírenství, energetiku aj. Obdivovali jsme nově zrekonstruovaný areál v krásném prostředí na okraji města. Stojí za zmínku, že na pozdějším slavnostním zasedání Svazu průmyslu a dopravy, ke 100. výročí založení Svazu, byl podnik BAEST jmenován jako vzorová rodinná firma. Z prezentace ředitelů firmy a následné exkurze ve výrobě se potvrdilo, že moderní a často špičkové technologické vybavení spolu s vysokou odborností pracovníků umožňuje se prosazovat na světových trzích. Až 85 % výrobků firmy jde na export, včetně trhu v USA. Přitom, jak uvedl GŘ, není jednoduché a levné udržovat všechny předepsané normy a standardy ASME a ostatní. Tak, jako u dalších firem je tu brzdou rozvoje nedostatek pracovních sil, a to jak manuálních, tak techniků.

Na zkušenosti zdejší firmy navázala i diskuze na odpoledním jednání senátu. Jednání řídil předseda Senátu Ing. Kulovaný. Na jeho počátku tajemník ASI, Ing. Vondráček, podal informaci o činnosti Asociace (jarní shromáždění delegátů a další záměry) a o situaci v senátu ASI (sekretariát ASI jeho činnost organizačně zajišťuje). V nových podmínkách v průmyslu a ve společnosti se hledají nové a lepší formy spolupráce se strojírenskými firmami, včetně hledání zástupců, kteří by se mohli v senátu zapojovat do jeho akcí. Důležitým a zřejmě dlouhodobým úkolem, jak pro senát, tak pro ASI, je získávání mladé generace inženýrů pro další činnost. Důležitou součástí každého jednání senátu je spolupráce závodů se školami a k tomu byla zaměřena i diskuze. Ing. Pavel Švejda z AIP propagoval Týden inovací, který se uskuteční na konci roku a přihlášení do soutěže o Cenu inovace roku. Z poznatků senátorů a hostů se ukazuje, že nadále trvají byrokratické problémy při zavádění inovačních voucherů, při využívání fondů (pozdní úhrady). Některé podniky mimo centra nemají dost informací o celostátních akcích. Noví absolventi technických VŠ často nastupují do jiných profesí, nebo na úřady. (Na řadě nedostatků se dle nás samozřejmě podílí i vlastní firmy, resp. jejich vedení.) Z vysokých škol zaznělo upozornění, že vedle problémů se studenty trvá i nedostatek pedagogů na některých technických oborech. Dlouhodobý problém, o kterém se hovořilo, je malá finanční podpora státu technickým oborům, ale i malá podpora studia techniky v rodinách. Některé podniky řeší situaci i vlastní výukou, ale i úzkou spoluprací s vysokými školami. Na zasedání byl kooptován za člena senátu Ing. Fiala z Plzně, dlouholetý spolupracovník Asociace.

V průběhu jednání přednesl přizvaný odborník ze ZČU, Ing. Zdebor, prezentaci o výrobě zařízení pro jadernou energetiku. V návaznosti na to byla na zasedání vyjádřena podpora další výstavbě jaderných bloků v ČR, jako nejlepší záruce dostatku energie pro budoucí rozvoj země. Na závěr jsme deklarovali potřebu urychlit podporu technického školství, jako důležitou podmínku rozvoje průmyslu a slíbili, že tomu budeme napomáhat.

Ing. Vondráček