Informace ze zasedání 11.4.2019 v Hrotovicích / Dalešicích

Přítomní senátoři: Kulovaný, Caha, Campr, Hadaš, Kameš, Kulovaný jr., Michele, Páral, Pištěk, Švejda, Šídlo, Tuček a hosté z výboru asociace. Výjezdní zasedání Senátu v závodě MICo Hrotovice bylo odlišné od posledních tím, že se konalo v novém složení senátu, ale také novou formou jeho konání postupně v několika závodech s přejezdy. Nový senát byl zvolen podle nových Stanov asociace na období čtyř let 2019- 2022 na předchozím jarním Shromáždění delegátů. Při přípravě SD byla vyhodnocena účast na jednáních senátu v minulých letech – ta byla u části senátorů velmi nízká, hlavně z důvodů pracovního zaneprázdnění. Hledali jsme ve výboru řešení ve snížení počtu členů senátu s malou účastí a v hledání nových a mladších odborníků z řad vedoucích pracovníků průmyslových závodu. Podařilo se to jen zčásti, i tak 75% účast byla velmi dobrá. A úkol posilovat tento aktiv spolupracovníků o další přínosné členy zůstává v platnosti, zřejmě v této době již jako trvalý.

V dopolední části zasedání se konala v závodě Hrotovice první exkurze ve výrobě s doprovodem obou majitelů / ředitelů, následoval přejezd auty do nového provozu v Kramolíně na druhou exkurzi. Po poledni následoval přejezd do pivovaru Dalešice, kde po obědě následovalo ve společenském sálu vlastní jednání senátu řízené Ing. Kulovaným. Na tomto jednání přítomní senátoři obdrželi pověření ke zvolení na příští funkční období z rukou stávajícího předsedy senátu Ing. Františka Kulovaného, bývalého GŘ firmy BAEST Benešov. Ing. Kulovaný byl zvolen jednomyslně předsedou senátu i pro další období. Tajemník asociace Ing. Vondráček podal informaci o její činnosti a o Shromáždění delegátů v březnu t.r. V diskuzi byly projednávány m.j. problémy se získáváním pracovníků do výroby i do technického rozvoje, posil pracovníků z Ukrajiny a dalších teritorií. Od ředitele Karla Dennera se účastníci dověděli poučnou historii založení a rozvoje firmy. Pan K. Denner byl navržen na nového člena senátu.

Společnost MICo (Moravian Industrial Company) vznikla v roce 1993 odstátněním údržby tlakových systémů JE Dukovany a její privatizací panem Dennerem spolu s dalšími dvěma společníky. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu Hrotovice a roku 2011 se výroba rozšiřuje o areál Kramolín. Celou historií se prolíná vysoké osobní nasazení pana Dennera st., nyní v jeho úsilí pokračuje pan Denner ml.- Jiří Denner. Firma s širokým strojírenským sortimentem vyváží do celého světa. Ve výrobě velkých tepelných výměníků pro jaderné elektrárny v Evropě patří k nejlepším.

Firma si zakládá na vysoce kvalifikovaných pracovnících s dlouholetými zkušenostmi při výstavbě a provozu jaderných elektráren. Dle ředitelů neusilují o rozšiřování firmy za každou cenu, na úkor kvality. Po řadě navštívených českých (nebo v Čechách vyrábějících firem) členové senátu a výboru získali další pohled na vynikající manažery průmyslu dnešní doby. Další zasedání senátu se předpokládá v říjnu t.r., pozvání zašleme s Ing. Kulovaným s měsíčním předstihem.

Ing. Vondráček