Senát A.S.I.

Složení Senátu A.S.I., které podle stanov schvaluje shromáždění delegátů na dobu pěti let (jednotlivě pro každého senátora) bylo odsouhlasováno postupně v letech 2010 až 2015.

Ing. František Kulovaný

Předseda senátu:

Ing. František Kulovaný

Generální ředitel a předseda představenstva BAEST a.s. Benešov

  • E-mail: frantisek.kulovany@baest.cz 

Senát A.S.I. v roce 2015

Senátor
Ing. Jiří Bartoň
Prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc.
Ing. Jiří Campr
Ing. Karel Dach, CSc.
Ing. Dana Drábová PhD.
Ing. Pavel Dzida
Doc.Ing. Bohumil Hála, CSc.
Ing. Jiří Hadaš
Ing. Jan Havelka
Dr. Ing. Lubomír Chytka
Ing. Čestmír Kameš
Ing. Josef Kašpar
Ing. Miroslav Knot
Ing. Jakub Krása, Ph.D
Ing. Dalibor Kryl
Ing. František Kulovaný
Ing. Jiří Kvarda
Ing. Milan Macholán
Ing. Jiří Michele
Ing. Karel Páral
Ing. Zdeněk Pernica
Prof. Ing. Antonín Pištěk, CSc.
Ing. Milan Rada
Prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc.
Ing. Jan Růžička
Ing. Jan Skipala, PhD.
Dr. Ing. Markus Steiner
Ing. Jiří Šmondrk
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
Ing. Marek Tengler
Doc. Ing. Jaroslav Tuček, CSc.
Mgr. Miloš Tuček
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.

Zástupci klubů v senátu

Prof. Ing. Františka Pešlová PhD. Pardubice
Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda Brno ESIS
Ing. František Vdoleček, CSc. Brno
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. Most