Klub Praha

Adresa:

Asociace strojních inženýrů
Technická 4,
166 07 Praha 6
  • Tel: +420 224 352 640
  • E-mail: asi@asicr.cz

O klubu

Klub A.S.I. Praha působí při strojní fakultě ČVUT Praha a je řízen hlavním výborem A.S.I.

Klub A.S.I. Praha spolupracuje s S-klubem strojní fakulty ČVUT.

S-klub, tj. Klub seniorů fakulty strojní ČVUT, sdružuje bývalé pedagogické pracovníky i další zájemce o společenský a odborný kontakt svých kolegů na půdě fakulty. Organizuje setkání spojená s odbornými přednáškami i s informacemi o dění na fakultě. Zájemci o vstup do S-klubu se mohou hlásit na strojní fakultě u Doc. Ing. Jaroslava Volčíka, CSc.