Klub Plzeň

O klubu

Klub ASI-Turbostroje-Plzeň je zřízen při ŠKODA POWER a.s., Plzeň.

Funkci předsedy klubu zastává Dr. Jaroslav Synáč,
Čestný předseda Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.,
jednatelka Dr. Ing. Blanka Vlčková,
Sekretariát klubu Ing. Miroslava Poskočilová

Adresa:

Dr. Ing. Jaroslav Synáč
ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra Energetických strojů a zařízení,
 • E-mail: synac@kke.zcu.cz
Dr. Ing. Blanka Vlčková
 • E-mail: asi@doosan.com
Ing. Miroslava Poskočilová
Doosan Škoda Power, R&D,
Tylova 1/57,
316 00 Plzeň
 • E-mail: mirka.poskocilova@doosan.com

Akce:

Turbostroje 2018

Turbostroje 2016

 • Pozvánka - PDF

Turbostroje 2014 a Turbomachinery 2015

Konference: Turbostroje 2012

Evropská Konference v Istambulu 2011

 • Pozvánka - PDF

Konference: Turbostroje 2010

 • Pozvánka, kompletní informace - MS Word
 • Přihláška na konferenci - MS Word

Konference Parní turbíny a jiné turbostroje 2008

Klub ASI-Turbostroje-Plzeň uspořádal ve spolupráci se ŠKODA POWER a.s. a Západočeskou univerzitou v Plzni 24.-25. září 2008 v přednáškovém sále Západočeského muzea konferenci „Parní turbíny a jiné turbostroje 2008“. Tématické okruhy příspěvků byly zaměřeny na:

 • koncepci parních turbín a jiných turbostrojů a jejich aplikace
 • aerodynamiku a termodynamiku
 • provoz a spolehlivost
 • problematiku parních turbín a jiných turbostrojů s vysokou účinností
 • vibrace a dynamická namáhání.

Jednání konference, na kterou bylo přijato 20 příspěvků, sledovalo 65 účastníků. Prezentované příspěvky byly podle zaměření rozděleny do šesti zasedání, která proběhla ve dvou dnech. Referáty byly zaměřeny na axiální a radiální turbíny, na radiální kompresory a na osové ventilátory. Byly publikovány poznatky z konstrukce významných částí turbostrojů, jejich současné aplikace, moderní přístupy ke zvyšování účinnosti turbostrojů apod. Samostatná pozornost byla věnována dynamice lopatek a disků, jakož i regulačním ventilům pro parní turbíny.

Konferenci zahájil Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc., předseda klubu ASI-turbostroje Plzeň. Podobně jako v loňském roce, také letos byla zahajovací přednáška obsáhlejší a v určitém smyslu zastřešující projednávaná témata. Přednesla ji Ing. Olga Ubrá, DrSc. a byla zaměřena na „Technické možnosti řešení vypouštění emisí CO2 z elektráren na fosilní paliva“.

Další příspěvky připravili specialisté z Ekolu, spol. s.r.o. Brno, PBS Velká Bíteš, a.s., AHT Energetika, ČKD-Nové Energo, TechSoft Engineering s.r.o., ČVUT FS, ČVUT FE, Ústavu termomechaniky AV ČR, ŠKODA Výzkum a ŠKODA POWER.

Mezi účastníky konference byli zástupci výzkumných pracovišť, vysokých škol, výrobců zařízení pro energetiku a provozovatelů. Zájem o přednášená témata se projevil v bohaté diskusi zúčastněných, která po prvním dnu jednání pokračovala na společenském večeru. Účastníci konference navázali užitečné osobní kontakty. Jednání druhého dne a celou konferenci zakončil ředitel pro rozvoj ŠKODA POWER Ing. Karel Duchek.

Cíl konference, kterým bylo ukázat a prodiskutovat poslední výsledky řešení aktuálních výzkumných a vývojových problémů parních turbín a jiných turbostrojů v České republice, byl naplněn.

Referáty byly publikovány ve sborníku a na CD. CD je možné ještě získat prostřednictvím sekretariátu konference (e-mail: jaroslav.synac@skoda.cz). Fotografie z konference najdete na stránkách Bulletinu Asociace strojních inženýrů.

Další ročník konference chceme uspořádat zase v září příštího roku. Informace budou k dispozici na adrese: www.asi-turbostroje.cz. Uvítáme připomínky a podněty, které povedou ke zlepšení organizace a kvality konference.

konference konference konference konference

Konference: Parní turbíny a jiné turbostroje

 • Pozvánka, kompletní informace - PDF
 • Přihláška na konferenci - PDF
 • Matrice příspěvku - pokyny - PDF
 • Šablona příspěvku - MS Word, OpenOffice.org

Další informace naleznete na stránce Konference, semináře.