Nové informace

Shromáždění delegátů 27. 4. 2016..

..schválilo nové stanovy dle Nového občanského zákoníku, kluby se stávají t.zv. pobočnými spolky, v čele všech klubů jsou zapsáni t.zv. statutární zástupci.Poslání i záměry A.S.I. se nemění. Kluby dál pracují s vlastními IČ.