Nové informace

V souladu se stanovami Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s. Článek 4, Členská práva a povinnosti odstavec 2 písmeno d) má člen povinnost zaplatit řádně a včas členský příspěvek. Současně dle Článku 5 výši členského příspěvku schvaluje shromáždění delegátů. Roční členský příspěvek se platí nejpozději do 30. dubna běžného roku.


Výše členského příspěvku se nezměnila již několik let a činí 150 Kč. ročně.


Platba se provádí převodem na číslo účtu 255921581/0300. Je nutné uvést variabilní symbol (členské číslo) nebo do poznámky jméno a příjmení.