Profesor Ing. Stanislav Holý - mezinárodní ocenění

Stanislav Holý

Mezi osmi významnými pracovníky v oblasti experimentální mechaniky, kteří v červenci v řecké Alexandropoli obdrželi zvláštní uznání EURASEM (European Association of Experimental Mechanics), byl i profesor Stanislav Holý z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Významné ocenění mu bylo předáno v průběhu International Conference on Experimental Mechanics ICEM 13, které se zúčastnilo více než 250 odborníků z celého světa.

Z přehledu jmen (viz tabulka) je zřejmé, že prakticky všichni ocenění měli či mají určitý vztah k naší zemi i samotnému ČVUT. Většina z nich se opakovaně účastnila – počínaje rokem 1965 až do dneška – řady národních a mezinárodních konferencí pořádaných pod hlavičkou ČVUT či některé jeho části. Ocenění prof. Holého z Fakulty strojní, stejně jako kontakty s pracovišti ČVUT v oblasti experimentální mechaniky svědčí o vysokém renomé naší Alma mater.

Mezinárodní konference ICEM, věnované experimentální mechanice, se pořádají již od roku 1959 zpravidla každé čtyři roky v různých evropských městech. ICEM 14 se bude konat v červenci 2010 ve francouzském Poitiers.

Award of Merit for his outstanding contribution to the field of experimental mechanics and for his work devoted to the advancement of the European Association for Experimental Mechanics obdrželi:
  • Prof. Hillar Aben, Tallin University of Technology, Estonsko
  • Prof. Alessandro Freddi, University of Bologna, Itálie
  • Prof. Stanislav Holý, ČVUT, Fakulta strojní, Praha
  • Prof. Karl-Hans Laermann, Bergische Universität, Německo
  • Prof. Carmine Pappalettere, Politecnico di Bari, Itálie
  • Prof. Peter Stanley, University of Manchester, Anglie
Robert Hooke award for outstanding achievement in experimental mechanics obdržela:
  • Prof. Janice Dulieu-Barton, University of Southampton, Anglie
Pericles Theocaris award for outstanding achievement in optical methods obdržel:
  • Prof. Pierre Jacquot, Swiss Federál Institute of Technology Lausanne, Švýcarsko

(Přetištěno z časopisu Pražská technika.)