Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc. – 80 let

Miroslav Šťastný

Prof. Miroslav Šťastný, přední český a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů, se letos dožívá 80 let. Narodil se 5. dubna 1932 v Bělé pod Bezdězem. Jeho otec byl tkalcovský mistr, později vedoucí výroby v textilním závodě, matka švadlena.

Po absolvování gymnasia v Jindřichově Hradci pokračoval ve studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, které dokončil v roce 1956. Po té nastoupil do plzeňské Škodovky do závodu Turbíny – Konstrukce spalovacích turbín. Později přešel do Vědecko-výzkumné základny parních turbín. Jeho hlavní prací bylo v té době vybudování aerodynamické laboratoře parních turbín s celkovým příkonem 25 MW a její výzkumný provoz. V laboratoři byly instalovány dvě pokusné parní turbíny a pět vzduchových aerodynamických tunelů.

Své aspirantské studium uzavřel v roce 1967 studijním pobytem na Technische Universität Dresden u profesora Albringa. Prof. Šťasný spojil celý svůj profesní život s plzeňskou Škodovkou, kde od roku 1970 až do roku 1993 vedl Oddělení výzkumu proudění v parních turbínách. Za hlavní jeho práce je možno uvést značný podíl na postupném zvýšení jednotkového výkonu parních turbín Škoda z 55 MW na 1000 MW a na zvýšení jejich termodynamické účinnosti z 83% na 92%. O jeho úspěšné aplikaci vědy do výrobku svědčí nejen 12 českých a 2 evropských patentů ale i to, že parní turbíny šité na míru zákazníkům úspěšně pracují v České republice a mnoha zemích světa. Vždy se zabýval celkem „parní turbína“ proto vyvíjel regulační ventily, přepouštěcí stanice, separátory vlhkosti apod.

Kromě významného podílu na řešení mnoha grantových projektů, dlouhodobě organizoval výzkumnou spolupráci s domácími i zahraničními pracovišti. Podílel se na vybudování turbínové laboratoře Západočeské univerzity v Plzni. Neúnavně spoluorganizoval a předsedal pravidelné mezinárodní konferenci“Steam and Gas Turbines“ pořádané zpravidla v Karlových Varech.

Po změně politických poměrů obhájil v roce 1990 doktorskou disertaci v oboru Termomechanika a mechanika tekutin. V roce 1992 byl jmenován docentem a v roce 1998 profesorem pro obor Energetické stroje a zařízení na ČVUT v Praze. Od roku 1993 pracuje jako poradce pro obor „Stroje a strojní zařízení“: V letech 2001 až 2003 vyřešil pro Škoda Power a ČEZ problém vibrací vysokotlakých ventilů parní turbíny 1000 MW, sekundárního oběhu Jaderné elektrárny Temelín. Za vyřešení tohoto problému, které podmiňovalo uvedení Jaderné elektrárny Temelín do dlouhodobého provozu, získal cenu „Česká hlava 2008“ v kategorii Invence.

Z další jeho bohaté činnosti uveďme spolupráci se Škoda Power a s ČVUT na výzkumu pro novou generaci turbostrojů a pro nová moderní řešení elektráren s vysokým využitím energie hnědého uhlí. Byl spoluřešitelem grantového projektu „Studie provedení hlavních částí paroplynového zařízení se zplyňováním hnědého uhlí se zaměřením na maximální tepelnou účinnost a minimální emise CO2“. Podílel se na mezinárodním výzkumném projektu „Turbine Steam Chemistry and Corrosion“, který řídil Electric Power Research Institute, Palo Alto, (USA). Dále spolupracoval s Ontario Power Generation Inc. (Kanada) na problematice „Effect of Copper Deposition on the Steam Turbine Efficiency and Capacity“. Spolupracoval rovněž s ČEZ na řešení problémů se zaměřením na optimalizaci využití parních turbín ve stávajících elektrárnách. Dosud spolupracuje se Škoda Power na dalším vývoji velkých parních turbín, jeho nedávná činnost vedla k úspěšnému vývoji velmi dlouhé ocelové lopatky o délce pracovního listu 1220 mm pro koncový nízkotlakový stupeň parní turbíny.

V rámci pracovního úvazku na ZČU, Plzeň (FAV, Katedra mechaniky a nyní Výzkumné centrum nové technologie) se zabývá výzkumem vlivu mikrostruktury obtékaných povrchů lopatek turbín a nyní zejména matematickým modelováním účinku chemických nečistot na kondenzaci páry v parních turbínách.

Prof. Šťastný je zakládajícím členem evropského výboru, který organizuje ve dvouletých intervalech mezinárodní evropskou konferenci „Turbomachinery – Fluid Dynamics and Thermodynamics“. V roce 2003 předsedal páté konferenci, pod patronací Asociace strojních inženýrů (ASI) v Praze. V Plzni ve spolupráci ASI, Škody Power a ZČU spoluorganizuje s dvouletým intervalem konferenci „Turbostroje - (2012)“ a spoluorganizuje rovněž každoroční mezinárodní „Seminar of Turbomachinery“.

Výsledky jeho odborné práce jsou obsaženy v cca 80 výzkumných zprávách a v 216 publikacích (ve 4 jazycích) v odborných časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí. Deset let byl zahraničním redaktorem časopisu „International Journal of Heat and Fluid Flow“ (Velká Británie). S přednáškami na konferencích objel většinu států Evropy, včetně Turecka a Islandu, na západě několikrát USA, Kanadu a Hawai, na jihu Argentinu a na východě několikrát přednášel v Číně a Japonsku. Je členem Českého národního komitétu IAPWS (International Association for Properties of Water and Steam) a v americkém IGTI (International Gas Turbine Institute) byl členem Výboru pro uhlí, biomasu a alternativní paliva. Od roku 2004 je expertem pro turbostroje Evropské komise v Bruselu.

Věnuje se rovněž činnosti pedagogické. Pro ČVUT napsal skriptum pro nový předmět „Paroplynová zařízení pro elektrárny a teplárny“, stejný předmět učil a přednášel také předmět „Energetika“. V současné době se věnuje přednáškové činnosti pro Fakultu aplikovaných věd a pro Fakultu strojní, ZČU v Plzni. Přednáší nově zavedený předmět „Průmyslová aerodynamika“. Na Fakultě strojní, ZČU dovedl k doktorské disertaci devět doktorandů a v současnosti školí dalších sedm doktorandů. Je členem oborové rady „Termomechanika a mechanika tekutin“ a oborové rady „Stavba energetických strojů a zařízení“.

Byl šest let členem Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze a po tři roky členem vědecké rady Ústavu termomechaniky AVČR. V letech 1999-2003 pracoval jako člen komise poradního orgánu MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd.

Z uvedeného je zřejmé, že Prof. Šťastný dlouhodobě propaguje vědu, jak v České společnosti pro mechaniku (byl členem hlavního výboru a členem výboru pobočky Plzeň), tak v současné době zejména v Asociaci strojních inženýrů, kde je předsedou klubu ASI-Turbostroje-Plzeň a členem hlavního výboru.

Krátké životopisy Prof. Šťastného jsou uvedeny ve „Who is Who in the World“ ve „Who is v České republice“ a na internetové Wikipedii.