TECHNICKÉ ÚTERKY - 1. pololetí 2017

Rozvrh:

1. 10. 1. 2017 Doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. :
Havárie v civilním leteckém provozu a jejich příčiny
2. 7. 2. 2017 Ing. Jan Zdebor, CSc. :
Tlakové nádoby JR výroby ŠKODA, historie a budoucnost ?
2. 7. 3. 2017 Mgr. David Hanslian, Ph. D. :
Větrné elektrárny
2. 4. 4. 2017 Doc. Ing. Václav Vacek:
Spolupráce ČVUT na projektu CERN LHC Ženeva
2. 2. 5. 2017 Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.:
Výzkum a vývoj vesmíru
2. 6. 6. 2017 Ing. Martin Daněk:
Pokročilé PVD povlakování pro náročné aplikace

Pořádá Asociace strojních inženýrů ČR a Senior klub FS ČVUT v konfer. sálu v přízemí od 15,- hod. (Dejvice, Technická 4)