Dne 7.3.2023 proběhl technický úterek na téma "Aktuální trendy v oblasti vývoje a využívání technologie žárového nástřiku v energetice, letectví a konstrukci dopravních prostředků".

Úvodní přednášku pronesl Ing. Stanislav Martínek, Ph.D., MBA z Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň.