Klub ESIS Brno

Adresa:

Doc. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Žižkova 22
616 62 Brno
  • Tel: +420 532 290 342
  • Fax: +420 541 218 657
  • E-mail: idlouhy@ipm.cz

O klubu

Klub ESIS Brno sdružuje členy české pobočky Evropské společnosti pro integritu konstrukcí ESIS (European Structural Integrity Society). Zkrácený název klubu: ASI klub ESIS, v mezinárodním kontaktu ESIS-CZ.

Sídlo sekretariátu klubu je v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně. Předsedou klubu a zástupcem v řídícím výboru ESIS je prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. z FSI VUT Brno. Sekretářem klubu je Doc. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. z Ústavu fyziky materiálů.

Klub má webovou stránku www.esis.ipm.cz.