Klub ESIS Brno

Adresa:

Doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Žižkova 22
616 62 Brno
  • Tel: +420 532 290 361
  • E-mail: seitl@ipm.cz

O klubu

Klub ESIS Brno sdružuje členy české pobočky Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (European Structural Integrity Society). Zkrácený název klubu: ASI klub ESIS, v mezinárodním kontaktu ESIS-CZ.

Sídlo sekretariátu klubu je v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně. Předsedou klubu a zástupcem v řídícím výboru ESIS je doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph. D., z Ústavu fyziky materiálů, sekretářem klubu je prof. Dr. Petr Haušild z fakulty FJFI ČVUT v Praze. Hospodářem klubu je Ing. Luděk Stratil, Ph.D. z Ústavu fyziky materiálů.

Klub má webovou stránku www.esis.ipm.cz.