Členství v jiných organizacích

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Svaz podle svých Stanov definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní zájmy svých členů v dialogu s oběma komorami parlamentu, vládou ČR, odbory, politickými stranami, společenskými organizacemi i s mezinárodními institucemi. SP ČR vydává zpravodaj Spektrum.

Svaz sídlí na nové adrese:
Freyova 948/11
190 05 Praha 9 - Vysočany
  • Tel: +420 225 279 111
  • E-mail: spcr@spcr.cz
  • Web: www.spcr.cz

Zástupcem A.S.I. ve Svazu je prezident A.S.I. Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EurIng Členem poradního orgánu Rady členů je tajemník Ing. Ernest Ištvánfy, MBA.

Asociace inovačního podnikání ČR (AIP)

AIP je nevládní organizací pro oblast inovačního podnikání v České republice. Hlavním cílem AIP je vytvoření a zpřístupnění inovační infrastruktury a podmínek pro spolehlivou funkci inovačního trhu. AIP rozvíjí širokou mezinárodní spolupráci, má vazby na programy EU, organizuje celostátní soutěž Cena inovace roku, vydává časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Adresa:
Novotného lávka 5
Praha 1, 116 68
  • Tel: +420 221 082 275
  • Fax: +420 221 082 276
  • Web: www.aipcr.cz

Zástupcem A.S.I. ve vedení AIP a delegovaným členem je Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EurIng. Členem redakční rady Ip & tt je Ing. Ernest Ištvánfy, MBA.