Normativně technická dokumentace A.S.I

pro navrhování a provozování zařízení jaderných elektráren typu VVER