Aktuality

 
Přehled aktualit

V roce 1991 vznikla v Praze nová celostátní organizace – Asociace strojních inženýrů. U jejího zrodu stáli významní odborníci ze strojních fakult VŠ a ze závodů, nadšenci a obětaví lidé, kteří chtěli navázat na slavné tradice čsl. Spolku inženýrů a architektů – SIA.

Asociace tehdy, a stejně i dnes, si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti.

WEC_banner_851x315-v2.jpg ilustrace

Individuální členové se organizují v regionálních klubech, členové z Prahy a okolí (i z míst kde nejsou kluby) v klubu Praha.

Kluby i výbor A.S.I. organizují odborné přednášky k aktuálním problémům, připravují semináře a podílejí se na mezinárodních konferencích z oboru. Asociace vydává pro své členy Bulletin ASI. Na půdě asociace dochází k užitečné vzájemné výměně názorů a zkušeností mezi odborníky z vysokých škol a z průmyslové praxe. K tomu napomáhá i Senát A.S.I., jako poradní orgán asociace utvořený z řad významných odborníků a manažerů našeho průmyslu.

Zveme všechny inženýry – strojaře, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a setkávat se svými kolegy z oboru do řad členů A.S.I.