Usnesení senátu z 23. 4. 2008

Usnesení z 30. zasedání senátu ASI, konaného 23. dubna 2008 v Brně v kulturním areálu Rubín.

Senátu A.S.I. a organizacím A.S.I. se doporučuje v příštím období zaměřit se na tyto cíle :

 • analyzovat zahraniční (švédské) organizační modely VŠ a sestavit strukturální model činností technických škol, především strojních fakult, a organizovat k tomu průběžná jednání,
 • navrhnout metody soustavné výchovy školní mládeže (a to nejen ve škole) i realizační prostředky s cílem zatraktivnit technické vzdělání a technické profese,
 • navrhnout realizační projekty k popularizaci soudobé techniky formou
  • zřízení specificky cílených expozic v technických muzeích,
  • výstavby tzv. technických parků ve vhodných lokalitách větších měst,
  • spolupráce při návrhu a sestavení scénáře vzdělávacích pořadů ve veřejnoprávních mediích, tj. v tisku, rozhlase a TV.
 • zlepšit image strojních profesí informováním veřejnosti cílenou publicistickou činností i činností přednáškovou, ediční či spoluprací s filmem nebo TV.
 • zpracovat politiku postupu vůči partnerským státním orgánům, školám či výchovným institucím zřízeným u škol při realizaci opatření na zvýšení prestiže strojírenského průmyslu v ČR

Tyto teze zaslat nepřítomným senátorům s tím, aby v přiměřené lhůtě písemně vyjádřili své osobní návrhy k této problematice. Jde zejména o názory na plánování koncepce technického školství, na spolupráci s veřejnoprávními médii, na směry a metody výchovy mladé generace pro přípravu do života v prostředí posledních technických produktů, které by měl v ČR vyrábět průmysl nově nastupující generace i v blízké budoucnosti.

Příští zasedání Senátu bude v Benešově u Prahy v a.s. BAEST dne 22.04.2009.

Ing. Jan Havelka
předseda senátu ASI

V Brně, 23.04.2008