Zasedání senátu - 20. 9. 2006

Usnesení z jednání Senátu A.S.I. dne 20. září 2006 v a.s. KRÁLOVOPOLSKÁ v Brně.

Jako výsledek mimořádného zasedání s cílem obnovení funkčnosti Senátu v dalším období plénum Senátu

 • bere na vědomí informaci tajemníka A.S.I. p. Ing. Daňka o historii vzniku Senátu a jeho vývoji v minulém roce,
 • doporučuje Výboru A.S.I.:
  1. pokračovat v organizaci senátních zasedání v rámci Stanov A.S.I. ve smyslu závěrů z dnešního jednání,
  2. obnovit základnu senátorů, kteří se připojili k výzvě Výboru A.S.I. ze dne 4.ledna t.r. k aktivní práci v Senátu,
  3. efektivní práci Senátu zajistit rozdělením zasedání na odpolední (povinnou) část, věnující se organizačním a všeobecným otázkám, a odborně-zájmovou (nepovinnou) část, probíhající dopoledne téhož dne, případně v jiném termínu nebo místě,
  4. organizaci zasedání založit na
   • jednak ročním plánu místa a data zasedání,
   • jednak na aktuálním organizování odborných (dopoledních) setkání v rámci pravidelných zasedání či v termínech a místech operativně dohodnutých odbornými skupinami.

   V případě potřeby, která vyplyne z jednání Výboru A.S.I. nebo z podnětu Svazu průmyslu, musí se Senát sejít i mimo plánované termíny, nejlépe na ČVUT v Praze nebo na VUT-Brno.

  5. organizaci senátních zasedání založit na základě komunikace moderními operativními elektronickými prostředky (e-mail, mobil),
  6. sestavit a senátorům rozeslat dotazník (s měsíčním termínem odpovědi) za účelem získání nezbytných dat pro operativní vzájemnou komunikaci (jméno s tituly, adresu, odborné působiště a funkci, elektronickou adresu ebeny. číslo mobilu, případně jméno plnoprávného zástupce) a sestavení aktuálního seznamu senátorů.

   Současně požádat o souhlas s použitím vyžádaných osobních dat pro organizační využívání v rámci A.S.I. ve smyslu zákona č.101 Sb. O ochraně osobních dat, žádá Výbor A.S.I.:

   1. sestavit aktuální seznam senátorů s daty pro operativní komunikaci a rozeslat jej senátorům,
   2. dostupnými racionálními prostředky a metodami práce zvýšit prestiž Asociace,
   3. zaměřit se trvale ve spolupráci se senátory na rozšíření členské základny především z řad absolventů škol a mladé technické inteligence v průmyslu.

V Brně, 20. září 2006.

Zapsal Ing. Jiří Šafář CSc.