Usnesení senátu z 19. 9. 2007

Usnesení z 29. zasedání senátu ASI, konaného 19. září 2007 v Ústavu jaderného výzkumu Řež u Prahy.

  1. Senát, jako poradní orgán ASI, doporučuje vedení Asociace strojních inženýrů, aby o nedobré situaci v přípravě, zabezpečování a výchově odborníků pro strojírenství informoval formou dopisu – memoranda příslušné státní orgány – ministerstva aj. Doporučuje svým členům, aby k tomuto problému poskytli vedení ASI své poznatky a názory. Termín: 30. 10. 2007.
  2. Senát doporučuje vedení ASI, aby upozornilo státní orgány na nutnost urychlit souhlas k dovozu chybějících odborníků a dalších pracovníků ze zahraničí.

Ing. Jan Havelka
předseda senátu ASI

V Praze dne 19. 9. 2007