Shromáždění zástupců - 26. 3. 2008

Usnesení 18. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů, konané ve středu 26. března 2008 od 13.00 hodin, v sále Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, Brno

schvaluje:

 • Zprávu o činnosti ASI od minulého 17. shromáždění zástupců 2007
 • Zprávu o hospodaření za rok 2007 a zprávu revizní komise
 • Plán činnosti na rok 2008
 • Návrh rozpočtu na rok 2008
 • Zprávy o činnosti klubů Praha, Brno, Pardubice a Česká Třebová
 • Složení výboru ASI na další tříleté období: Hanus, Maštovský, Daněk, Brož, Šafář, Anderle, Bráblík, Cyrus, Dvořák, Engliš, Holý, Macoun, Nožička, Pešlová, Prokop, Šebesta, Ubrá, Vejvoda, Volf, Vondráček, Vdoleček, Šťastný, Zelenka, Beneš, Dlouhý, Klouda.
 • Prodloužení členství v senátu na další pětileté období pro členy: Dach, Jirásek a Švejda

Ukládá výboru:

 • Projednat a upřesnit pravidla pro udělování cen ASI.
 • Prozkoumat možnosti zapojení do vzdělávacího procesu v rámci operačních programů EU.
 • Pro potřeby lepší propagace ASI doplnit na titulní stránky Bulletinu do adresy asociace ještě její WEB adresu.
 • Připravit dopis pro MŠ, ve kterém poukázat na problémy s bodovým hodnocením publikací, zejména týkající se konferencí, jazyka publikace a nadhodnocení společenských věd.
 • Jednat o zapojení ČEZ do činnosti ASI např. formou členství v senátu
 • Dle potřeb nové legislativy zapracovat úpravy do změny názvu asociace – a případně ji promítnout i do úpravy stanov.

V Brně 26. 3. 2008

Zapsal: Ing. Řezanina