Pozvánka na 18. 4. 2007

17. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů se koná ve středu 18. dubna 2007 od 10.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice.

Podrobné informace včetně mapky jsou k dispozici na pozvánce (PDF, 1,74 MB).